Fashion 

STORY BY

Photography and Styling  by Daniil K / @daniiiil_k
Model Alexander Peshkov / @alex_banistiy