top of page
1_edited.jpg

Bathing suit by speedo

STORY BY

Photography:  Katya Teller/@katyateller

Model, MUAH: Dmitriy Grushkivskiy/ @dimagrushkivsky
Style: Yulia Shevchenko / @yu.s.official

bottom of page